Cestovní pojištění

Cestovní kancelář Canaria Travel CZ zajišťuje prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny všem svým klientům cestovní pojištění, které přináší mezinárodní standard služeb při cestách kamkoli do světa.

ERV Evropská pojišťovna je jediný specialista na cestovní pojištění na českém trhu. Každý rok osobně prověřuje úroveň lékařské péče v zahraničí. Má vybudovanou síť center pomoci na všech kontinentech a škody vyplácí férově do 7 pracovních dnů. 750 tisíc klientů ročně z ní dělá českou jedničku v oboru.

Základní pojištění v ceně zájezdu

Každý klient, který cestuje na zájezd s CK Canaria Travel CZ, má již v ceně zájezdu zahrnuto základní pojištění asistenčních služeb a léčebných výloh (Basic). Aktivní asistence poskytovaná 24 hodin denně obsahuje i zabezpečení lékařského převozu, repatriace do vlasti a zajištění opatrovníka při hospitalizaci klienta v zahraničí. Léčebné výlohy pojišťovna proplatí až do výše 2,4 mil. Kč, a to včetně fyzioterapeutického či zubního ošetření (bez spoluúčasti).

NOVĚ  JSME  ROZSAH ZÁKLADNÍHO POJIŠTĚNÍ BASIC ROZŠÍŘILI O KRYTÍ VÝLOH SPOJENÝCH S LÉČENÍM, ASISTENCÍ A REPATRIACÍ Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ COVID-19. 

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
2 400 000 Kč
24 000 Kč
120 000 Kč
Aktivní asistence
Převoz, přeložení, přeprava
Repatriace tělesných ostatků
Náklady na opatrovníka
neomezeně
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
150 000 Kč


Volitelné připojištění (fakultativní pojištění)

Nad rámec základní pojistné ochrany Vám doporučujeme individuálně sjednat rozšířené pojištění Last, Standard, Standard Plus Comfort, Optimal nebo Sport.

Zároveň si Vám dovolujeme NOVĚ nabídnout balíček Připojištění C-19 ke standardním typům připojištění, který rozšiřuje pojistnou ochranu o riziko storna zájezdu či znemožnění návratu z důvodu COVID-19. 

 • Podrobný přehled připojištění ke stažení - zde
 • Pojistné podmínky a předsmluvní informace pojištění k zájezdu ke stažení – zde
 • Pojištění zrušení cesty

  Pojišťovna Vám uhradí až 80 % stornopoplatků, vyměřených cestovní kanceláří, nenastoupíte-li na zájezd pro své vážné akutní onemocnění či někoho z blízkých rodinných příslušníků a pro další důvody uvedené v pojistných podmínkách.

  Prosím pamatujte, že pojištění storna se však nevztahuje na změnu cestovních plánů nebo na změnu v knihování zájezdu, neobdržíte-li víza nebo zmeškáte-li odjezd. Pojištění se rovněž nikdy nevztahuje na zrušení cesty pro nemoc či úraz, které byly známy již při koupi zájezdu nebo připojištění a jejichž léčba mohla být předvídána před nastoupením cesty.

Celoroční pojištění

Pro ty, kdo cestují častěji, nabízíme také celoroční pojištění MultiTrip od ERV Evropské pojišťovny. Platí na neomezený počet cest během roku (jedna cesta až 45 dní) a poskytuje nejširší pojistnou ochranu na českém trhu. Ušetří vám starosti před každou cestou do zahraničí a kartičku navíc můžete mít vždy u sebe v mobilní aplikaci Moje Evropská. Zahrnuje léčebné výlohy až do výše 12 mil. Kč, asistenční služby, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti za škodu na zdraví či majetku i pojištění storna. Pro rodiny a partnery máme toto pojištění za zvýhodněnou cenu.

 • Více informací ke stažení - zde

Nezapomeňte že...

 • připojištění je nejlepší sjednat už při rezervaci zájezdu
 • pro všechny osoby uvedené v jedné cestovní smlouvě lze vždy sjednat jen stejnou variantu připojištění

Důležité informace

Informační dokument o pojistném produktu
 • již při sjednání pojištění se seznamte s jeho základními podmínkami a ještě před cestou si je důkladně prostudujte
 • na cestu do zahraničí obdržíte pojistnou kartu

  Jak nahlásit škodu pojišťovně

  • Onemocníte-li během zájezdu a vyžaduje-li nemoc či úraz hospitalizaci či náročnější ambulantní ošetření, je třeba bezodkladně kontaktovat asistenční centrálu pojišťovny, jejíž telefonní číslo je na pojistné kartě. Ta se postará o hladký průběh léčby a úhradu nemocničních účtů.
  • Ostatní škody lze nahlásit pojišťovně do 1 měsíce po návratu.
  • Formuláře k uplatnění škody a informace pro elektronické podání najdete na webových stránkách ERV Evropské pojišťovny
  • Spolu s formulářem je třeba předložit i další doklady uvedené v příslušné části pojistných podmínek. Dokumenty nahrajte v elektronické podobě (scan nebo fotografie) při online hlášení škody nebo je zašlete poštou, případně přineste osobně na adresu ERV Evropské pojišťovny. Originály všech dokumentů je třeba si uschovat po dobu 6 měsíců pro případ, kdyby si je ERV, kvůli šetření pojistné události, potřebovala vyžádat.
  • Pojistné plnění pak obdržíte do 15 dní od ukončení šetření pojistné události.

  Jak postupovat při zrušení cesty

  • storno je třeba nahlásit neprodleně cestovní kanceláři a pojišťovně
  • škodu nahlaste online přímo pojištovně zde nebo si vyžádejte škodní protokol od pořadatele zájezdu

    Škodní protokoly ke stažení zde

  • dojde-li ke zrušení cesty ze zdravotních důvodů, je třeba předložit rovněž lékařské osvědčení vystavené ještě před plánovaným nastoupením na zájezd
  • CK je povinna předat Vám originál přihlášky na zájezd a účetní doklad o vyměření stornopoplatků
  • při zrušení cesty na poslední chvíli (100% storno) je třeba pojišťovně rovněž předložit originály nevyužitých cestovních dokladů (např. hotelový voucher, letenku apod.)


  Cestovní pojištění k letenkám

  CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ FLYLINE COMFORT - obsahuje pojištění na onemocnění Covid-19

  • Více informací ke stažení - zde


  Pojištění CK

  Naše cestovní kancelář je pojištěna proti insolvenci a pro případ škody u ERV Evropské pojišťovny.