Cestovní pojištění


Cestovní pojištění zajišťuje naše cestovní kancelář Canaria Travel CZ všem svým klientům prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny, která je jediným specialistou na cestovní pojištění na českém trhu. Zajišťuje mezinárodní standard služeb při cestách kamkoli do světa, každý rok osobně prověřuje úroveň lékařské péče v zahraničí. Napříč všemi kontinenty má vybudovanou síť center pomoci a škody vyplácí férově do 7 pracovních dnů. Více než 750 tisíc klientů ročně z ní dělá českou jedničku v oboru. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Informační dokument o pojistném produktu (pdf)
  • Již při sjednání pojištění se seznamte s jeho základními podmínkami, a ještě před cestou si je důkladně prostudujte
  • Na cestu do zahraničí od nás obdržíte pojistnou kartu, mějte ji vždy při sobě
  • Nezapomeňte, že připojištění je nejlepší sjednat už při rezervaci zájezdu
  • Pro všechny osoby uvedené v jedné cestovní smlouvě lze vždy sjednat jen stejnou variantu připojištění

Pojištění k zájezdu 

ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ V CENĚ ZÁJEZDU (BASIC)

Každý klient, který cestuje na zájezd s CK Canaria Travel CZ, má v ceně zájezdu zahrnuto Základní pojištění asistenčních služeb a léčebných výloh (Basic). Aktivní asistence poskytovaná 24 hodin denně obsahuje i zabezpečení lékařského převozu, repatriaci do vlasti a zajištění opatrovníka při hospitalizaci klienta v zahraničí. Léčebné výlohy pojišťovna proplatí až do výše 2,4 mil. Kč, a to včetně fyzioterapeutického či zubního ošetření (bez spoluúčasti). Nově jsme rozsah Základního pojištění Basic rozšířili o krytí výloh spojených s léčením, asistencí a repatriací z důvodu onemocnění Covid-19.  

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
   2 400 000 Kč
   24 000 Kč
   120 000 Kč
Aktivní asistence
Převoz, přeložení, přeprava
Repatriace tělesných ostatků
Náklady na opatrovníka
   neomezeně
   1 000 000 Kč
   1 000 000 Kč
   150 000 Kč


VOLITELNÉ (FAKULTATIVNÍ) PŘIPOJIŠTĚNÍ

Nad rámec základní pojistné ochrany Vám doporučujeme individuálně sjednat rozšířené pojištění Last, Standard, Standard Plus Comfort, Optimal nebo Sport. Zároveň si Vám k těmto standardním typům připojištění dovolujeme nově nabídnout i balíček Připojištění C-19, který pojistnou ochranu rozšiřuje o riziko storna zájezdu či znemožnění návratu z důvodu COVID-19.

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY

Nenastoupíte-li na zájezd pro vážné akutní onemocnění Vaší osoby, nebo někoho z blízkých rodinných příslušníků, či z dalších důvodů uvedených v pojistných podmínkách, pojišťovna Vám uhradí až 80 % stornopoplatků vyměřených cestovní kanceláří. Pamatujte však, že pojištění storna se nevztahuje na změnu cestovních plánů nebo na změnu v knihování zájezdu, neobdržíte-li víza nebo zmeškáte-li odjezd. Pojištění se rovněž nikdy nevztahuje na zrušení cesty pro nemoc či úraz, které byly známy již při koupi zájezdu nebo připojištění a jejichž léčba mohla být předvídána před nastoupením cesty. Podrobné informace viz Volitelné (fakultativní) připojištění.

Celoroční pojištění MULTITRIP

Pro ty, kdo cestují častěji, nabízíme Celoroční pojištění MultiTrip, které platí na neomezený počet cest během roku (jedna cesta až 45 dní) a poskytuje nejširší pojistnou ochranu na českém trhu. Ušetří vám starosti před každou cestou do zahraničí a pojištění navíc můžete mít vždy u sebe v podobě digitální kartičky, kterou si jednoduše stáhnete do „peněženky“ ve svém telefonu (systém iOS i Android). Zahrnuje léčebné výlohy až do výše 12 mil. Kč, asistenční služby, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu na zdraví či majetku i pojištění storna. Pro rodiny a partnery nabízíme toto pojištění za zvýhodněnou cenu.

Pojištění k samostatným letenkám

K samostatným letenkám nabízíme možnost sjednat cestovní pojištění FlyLine Comfort, které zahrnuje i pojištění na onemocnění Covid-19. Podrobné informace najdete zde:

Pojištění cestovní kanceláře

I naše cestovní kancelář je proti insolvenci a pro případ škody pojištěna u ERV Evropské pojišťovny:

Doplňující informace

NÁVOD: JAK NAHLÁSIT ŠKODU POJIŠŤOVNĚ

Onemocníte-li během zájezdu a vyžaduje-li nemoc či úraz hospitalizaci či náročnější ambulantní ošetření, je třeba bezodkladně kontaktovat asistenční centrálu pojišťovny, jejíž telefonní číslo najdete na pojistné kartě. Ta se postará o hladký průběh léčby a úhradu nemocničních účtů.

Ostatní škody lze nahlásit pojišťovně do 1 měsíce po návratu, formuláře k uplatnění škody a informace pro elektronické podání najdete ZDE. Spolu s formulářem je třeba předložit i další doklady uvedené v příslušné části pojistných podmínek. Dokumenty nahrajte v elektronické podobě (scan nebo fotografie) při online hlášení škody nebo je zašlete poštou, případně přineste osobně na adresu ERV Evropské pojišťovny. Originály všech dokumentů je třeba si uschovat po dobu 6 měsíců pro případ, kdyby si je ERV, kvůli šetření pojistné události, potřebovala vyžádat. Pojistné plnění pak obdržíte do 15 dní od ukončení šetření pojistné události.

NÁVOD: JAK POSTUPOVAT PŘI ZRUŠENÍ CESTY (STORNO)

Storno je třeba neprodleně nahlásit cestovní kanceláři, i pojišťovně - online ZDE, nebo prostřednictvím Škodního protokolu.

Dojde-li ke zrušení cesty ze zdravotních důvodů, je třeba předložit rovněž lékařské osvědčení vystavené ještě před plánovaným nastoupením na zájezd. Cestovní kancelář Canaria Travel je povinna předat Vám originál přihlášky na zájezd a účetní doklad o vyměření stornopoplatků. Při zrušení cesty na poslední chvíli (100% storno) je třeba pojišťovně rovněž předložit originály nevyužitých cestovních dokladů (např. hotelový voucher, letenku apod.)