Cestovní pojištění

Cestovní kancelář Canaria Travel CZ zajišťuje prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny všem svým klientům cestovní pojištění, které přináší mezinárodní standard služeb při cestách kamkoli do světa.

Základní pojištění v ceně zájezdu

Každý klient, který cestuje na zájezd s CK Canaria Travel CZ, má již v ceně zájezdu zahrnuto základní pojištění asistenčních služeb a léčebných výloh (Basic). Aktivní asistence poskytovaná 24 hodin denně obsahuje i zabezpečení lékařského převozu, repatriace do vlasti a zajištění opatrovníka při hospitalizaci klienta v zahraničí. Léčebné výlohy pojišťovna proplatí až do výše 2,4 mil. Kč, a to včetně fyzioterapeutického či zubního ošetření (bez spoluúčasti).

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
2 400 000 Kč
24 000 Kč
120 000 Kč
Aktivní asistence
Převoz, přeložení, přeprava
Repatriace tělesných ostatků
Náklady na opatrovníka
neomezeně
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
150 000 Kč

POJIŠTĚNÍ PROTI INSOLVENCI

Naše cestovní kancelář je pojištěna proti insolvenci u ERV Evropské pojišťovny - pdf ke stažení zde

Volitelné připojištění (fakultativní pojištění)

Nad rámec základní pojistné ochrany Vám doporučujeme individuálně sjednat rozšířené pojištění Last, Standard, Comfort, Optimal nebo Sport.

 • Podrobný přehled připojištění ke stažení - zde
 • Pojistné podmínky a předsmluvní informace pojištění k zájezdu ke stažení – zde

Celoroční pojištění

Pro ty, kdo cestují častěji, nabízíme také celoroční pojištění MultiTrip od ERV Evropské pojišťovny. Platí na neomezený počet cest během roku (jedna cesta až 45 dní) a poskytuje nejširší pojistnou ochranu na českém trhu. Ušetří vám starosti před každou cestou do zahraničí a kartičku navíc můžete mít vždy u sebe v mobilní aplikaci Moje Evropská. Zahrnuje léčebné výlohy až do výše 12 mil. Kč, asistenční služby, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti za škodu na zdraví či majetku i pojištění storna. Pro rodiny a partnery máme toto pojištění za zvýhodněnou cenu.

 • Více informací ke stažení - zde

Nezapomeňte že...

 • připojištění je nejlepší sjednat už při rezervaci zájezdu
 • pro všechny osoby uvedené v jedné cestovní smlouvě lze vždy sjednat jen stejnou variantu připojištění

Důležité informace

 • již při sjednání pojištění se seznamte s jeho základními podmínkami a ještě před cestou si je důkladně prostudujte
 • na cestu do zahraničí obdržíte pojistnou kartu

  Jak nahlásit škodu pojišťovně

  • Onemocníte-li během zájezdu a vyžaduje-li nemoc či úraz hospitalizaci či náročnější ambulantní ošetření, je třeba bezodkladně kontaktovat asistenční centrálu pojišťovny, jejíž telefonní číslo je na pojistné kartě. Ta se postará o hladký průběh léčby a úhradu nemocničních účtů.
  • Ostatní škody lze nahlásit pojišťovně telefonicky, přes internet nebo písemně do 1 měsíce po návratu. Formuláře k uplatnění škody a informace pro elektronické podání najdete na webových stránkách ERV Evropské pojišťovny
  • Spolu s formulářem je třeba předložit i další doklady uvedené v příslušné části pojistných podmínek. Dokumenty nahrajte v elektronické podobě (scan nebo fotografie) při online hlášení škody nebo je zašlete poštou, případně přineste osobně na adresu ERV Evropské pojišťovny. Originály všech dokumentů je třeba si uschovat po dobu 6 měsíců pro případ, kdyby si je ERV, kvůli šetření pojistné události, potřebovala vyžádat.
  • Pojistné plnění pak obdržíte do 15 dní od ukončení šetření pojistné události.

  Pojištění proti zrušení cesty

  Pojišťovna Vám uhradí až 80 % stornopoplatků, vyměřených cestovní kanceláří, nenastoupíte-li na zájezd pro své vážné akutní onemocnění či někoho z blízkých rodinných příslušníků a pro další důvody uvedené v pojistných podmínkách.

  Prosím pamatujte, že pojištění storna se však nevztahuje na změnu cestovních plánů nebo na změnu v knihování zájezdu, neobdržíte-li víza nebo zmeškáte-li odjezd. Pojištění se rovněž nikdy nevztahuje na zrušení cesty pro nemoc či úraz, které byly známy již při koupi zájezdu nebo připojištění a jejichž léčba mohla být předvídána před nastoupením cesty.

  Jak postupovat při zrušení cesty

  • storno je třeba nahlásit neprodleně cestovní kanceláři a pojišťovně
  • škodní protokol obdržíte na vyžádání od pořadatele zájezdu či přímo od pojišťovny
  • dojde-li ke zrušení cesty ze zdravotních důvodů, je třeba předložit rovněž lékařské osvědčení vystavené ještě před plánovaným nastoupením na zájezd
  • CK je povinna předat Vám originál přihlášky na zájezd a účetní doklad o vyměření stornopoplatků
  • při zrušení cesty na poslední chvíli (100% storno) je třeba pojišťovně rovněž předložit originály nevyužitých cestovních dokladů (např. hotelový voucher, letenku apod.)

Škodní protokoly ke stažení zde

ERV Evropská pojišťovna, a.s.

Křižíkova 237/36a, Praha Karlín, 186 00

Tel.: 221 860 860
Fax: 221 860 800
E-mail: klient@ervpojistovna.cz