Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Společnost Canaria Travel CZ s.r.o. považuje ochranu a důvěrnost Vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Canaria Travel CZ s.r.o., IČO: 06304150, DIČ: CZ06304150, Spisová značka: C 279677 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Horňátecká 481/5, 182 00 Praha 8.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese jarka.kralova@canariatravel.cz

Společnost Canaria Travel CZ s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem státní moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé, pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů.

Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících, dodavatelích a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním našich služeb. V drtivé většině případů se jedná o základní údaje typu jméno, příjmení, datum narození, telefon, email a adresa, případně ID dokladu. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme komunikovat a zajistit plnění našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy.

V případě, že jste nám udělil(a) dobrovolně souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme Vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti Canaria Travel CZ s.r.o. tj. zejména za účelem nabízení produktů, služeb společnosti, zasílání informací o pořádaných akcích, apod. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, informace o realizovaných transakcích (včetně zakoupených služeb), informace o chování v rámci internetových stránek www.canariatravel.cz, aktivity vztahující se k zasílání marketingových sdělení. Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na jarka.kralova@canariatravel.cz.

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují služby a orgány státní moci. U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o Vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo smazání nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech Vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni Vaše osobní údaje na Vaše požádání přenést na Vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat. Stačí nás kontaktovat na jarka.kralova@canariatravel.cz. Tento kontakt využijte i v případech pokud se budete chtít zeptat na cokoliv, co se týče našeho zpracování osobních údajů.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, současně prohlašujete, že jste osobou starší 18 let a v případě, že čeština není Vaším rodným jazykem, potvrzujete, že celému textu a uděleným souhlasům rozumíte.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem zařízení (počítači, mobilním zařízení nebo jiném přístroji umožňujícím přístup k internetu), pomocí něhož používáte naše webové stránky, a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během Vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení Vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:

  • uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně,
  • přihlášení a ověřování. Pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte,
  • zabezpečení. Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek,
  • analýzy. Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje,
  • marketing. Cookies využíváme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní nebo pro oslovení zákazníků,
  • sociální sítě. Některý obsah z našich stránek můžete sdílet s Vašimi přáteli.

Navzdory výše uvedenému na základě souborů cookies Vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

Jak odmítnout používání souborů cookies? 

Cookies z Vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí Vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce “Nápověda” Vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se Vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro Vás bude složitější a nebude se Vám zobrazovat nabídka produktů odpovídající právě Vašim potřebám.

Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

Analytické nástroje Webu

Statistická data 

Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o Vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

Google Analytics 

Služba, která umožňuje analýzu našeho e-shopu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

Sklik, Adwords 

Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovaly správně, využívají cookies.