Přeprava osob 

Přeprava těhotných žen

Na letech provozovaných leteckou společností Smartwings a.s. mohou být bez problému přepravovány ženy do 34. týdne těhotenství (do 28. týdne u vícečetných těhotenství), které budou schopny prokázat, ve kterém stádiu těhotenství se nachází (např. těhotenským průkazem, potvrzením od lékaře, apod). Těhotné ženy, které jsou viditelně ve vysokém stádiu těhotenství a nebudou schopny prokázat, ve kterém týdnu těhotenství se nacházejí a těhotné ženy nad 34. týden těhotenství (nad 28. týden u vícečetných těhotenství) nebudou akceptovány k přepravě.

Přeprava čerstvě narozených dětí

Na letech provozovaných leteckou společností Smartwings a.s. nemohou být přepraveny děti do 48 hodin po porodu. Miminka od 48 hodin do 7 dní po porodu jsou přepravována pouze na základě vyplnění formuláře Medical Clearence Form potvrzující způsobilost k přepravě.

Přeprava dětí do 2 let (infant)

Děti do dvou let (infanti) jsou děti, které věku dvou let nedovrší ani v den návratu ze zájezdu. Na letech provozovaných leteckou společností Smartwings a.s. jsou děti do 2 let přepravovány za snížený tarif 500 Kč/obě cesty bez nároku na samostatné sedadlo v letadle. Cestují na klíně dospělé osoby, ke které jsou během vzletu, přistání a případných turbulencí připoutány speciálním bezpečnostním pásem.

Pokud není ve Smlouvě o zájezdu nebo Smlouvě o přepravě osob sjednáno jinak, na palubě letadel mají děti do 2 let:

 •  nárok na své vlastní zavazadlo o váze max. 10 kg s rozměry (součet délky, šířky a výšky) max. 115 cm
  - případná nadváha se bude účtována doprovodné osobě
 • nárok na vlastní dětskou výživu v lahvičce max. do 200 ml
  - pracovníci bezpečnostní kontroly vás mohou požádat, abyste ji v jejich přítomnosti ochutnali
 • nárok na bezplatnou přepravu dětského kočárku (bez nutnosti předchozího nahlášení)
  - ten musí být řádně zabalen proti poškození, viz přepravní podmínky
 • nárok na bezplatnou přepravu dětské cestovní postýlky (bez nutnosti předchozího nahlášení)
  - v případě rezervace zájezdu je dětem dětská postýlka v hotelu automaticky objednána

Přeprava dětí bez doprovodu dospělé osoby (do 6 let)

Na letech provozovaných leteckou společností Smartwings a.s. nemohou být děti mladší 6 let přepravovány bez doprovodu blízké dospělé osoby.

Přeprava dětí bez doprovodu dospělé osoby

Na letech provozovaných leteckou společností Smartwings a.s. mohou být děti ve věku 6-11 let přepravovány bez doprovodu blízké dospělé osoby pouze v případě, je-li pro ně objednána  Asistenční služba unaccompanied minor (nedoprovázené dítě). Tyto děti budou k přepravě přijaty pouze za podmínky, že budou na odletové letiště doprovázeny blízkou dospělou osobou, která dopravci předá vyplněný formulář (viz předchozí odkaz). Tato dospělá osoba předávající dítě dopravci k přepravě je za dítě zodpovědná a musí na letišti zůstat až do odletu letadla. Po příletu je po identifikaci osoby oprávněné k převzetí dítěte předán a podepsán speciální předávací formulář. V případě, že dospělá osoba nebude očekávat dítě na letišti příletu, veškeré náklady týkající se poskytnutí péče nedoprovázenému dítěti půjdou k tíži osoby, která dítě předala na letišti odletu. Dopravce má právo požadovat prokázání věku dítěte.

Všechny děti musí cestovat na svůj vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo pas), děti starší 12 let Asistenční službu objednanou mít nemusí.

Pokud nedoprovázené dítě není občanem ČR, je nutné postupovat dle podmínek přepravy stanovených příslušnými státními orgány. Např. informace k přepravě nedoprovázených španělských dětí z Kanárských ostrovů najdete zde.

Přeprava tělesně postižených a jinak handicapovaných osob

Přeprava osob na invalidním vozíku
Přeprava invalidního vozíku je zdarma a cestující nemusí mít od lékaře vyplněn žádný speciální formulář, ale je nutné tuto skutečnost předem nahlásit. U elektrických vozíků je rovněž nutné uvést váhu a rozměry vozíku. Během letu musí být tzv. suchá nebo gelová baterie odpojená, invalidní vozík na „mokré“ baterie se nepřepravuje. Vlastní invalidní vozík při odbavení před odletem předáte pracovníkům letiště a po příletu si jej vyzvednete. Pro osoby se sníženou pohyblivostí je možné využít bezplatnou letištní asistenční službu
Přeprava alergiků
Pokud je cestující těžkým alergikem (především na zvířecí srst), je povinen tuto skutečnost nahlásit, aby mohlo dojít k prověření, zda na daném letu již není nahlášena přeprava zvířete na palubě letadla.
Kdy je k letu potřeba předložit lékařské potvrzení?
Lékařské potvrzení ve formě tohoto formuláře Medical Information Form je nutné předložit v těchto případech:
 
      Infarkt myokardu (21 dní a méně před plánovanou cestou)
      Mozková mrtvice (10 dnů a méně před plánovanou cestou)
      Čerstvě narozené děti (7 dní a méně po porodu)
   •   Dekompresní (kesonová) nemoc
   •   Pneumotorax (14 dní a méně od události)
   •   Požadavek na nosítka
   •   Neschopnost sedět vzpřímeně
   •   Poranění hlavy (14 dní a méně před plánovanou cestou)
   •   Zlomeniny (kromě nekomplikovaných zlomenin horních končetin a prstů horních končetin)
   •   Sádra (kromě sádry na horních končetinách a na prstech horních končetin)
   •   Hluboká žilní trombóza
   •   Těžká duševní porucha (musí cestovat s doprovodem, který má zajištěno vedlejší sedadlo)
   •   Jakákoliv vážná nebo akutní infekční nemoc (včetně planých neštovic)