Přeprava zavazadel

* Zavazadla se přepravují jako zapsaná (předána při odbavení) a nezapsaná (příruční/kabinová)

* Cestující nesmí přepravovat:
- zavazadla a předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost letu, osob a majetku a dále zavazadla a věci, které by mohly být při letecké přepravě snadno poškozeny, jejichž obal je nevyhovující nebo mohou být na obtíž cestujícím, - předměty, které jsou specifikovány v předpisech Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) a předpisech dopravce jako nebezpečné zboží, - předměty, které jsou zakázány pro přepravu dle příslušných zákonů, předpisů nebo nařízení daného státu, - předměty, které dle názoru dopravce nejsou vhodné pro přepravu vzhledem k jejich váze, velikosti nebo charakteru.

Cestující nesmí z bezpečnostních důvodů přepravovat v kabině letadla následující předměty:
nože (všech délek čepelí), nože na otevírání dopisů, nůžky (všech velikostí), zbraně popř. hračky nebo repliky zbraní (z umělých hmot nebo kovové), praky, domácí příbory, čepelky a žiletky, řemeslnické nářadí, šipky, vývrtky, injekční stříkačky (výjimkou jsou zdravotní důvody), pletací dráty, sportovní pálky, kulečníková a biliárová tága, kovové pilníčky na nehty, turistické hole a další předměty, které bezpečnostní složky letiště považují za nebezpečné a mohly by být zneužity k ohrožení bezpečnosti cestujících nebo posádky letadla. Předměty z výše uvedeného seznamu nalezené během bezpečnostní kontroly na letišti budou bez náhrady zabaveny.

NEZAPSANÁ ZAVAZADLA

* Cestující má právo si vzít na palubu letadla jedno nezapsané (kabinové) zavazadlo a předměty pro osobní užití. Zavazadlo může mít maximální hmotnost 8 kg a mít maximální délku 55 cm, maximální šířku 45 cm a maximální hloubku 25 cm, avšak součet všech tří rozměrů může být maximálně 115 cm včetně držadla a koleček.

* Mezi předměty pro osobní užití řadíme:
• dámskou kabelku (rozměry max 40x30x15 cm a hmotnost do 3 kg)
• kabát, šál nebo přikrývku,
• deštník nebo vycházkovou hůl,
• malý fotoaparát, kameru nebo dalekohled
• malý přenosný počítač (rozměry max 40x30x15 cm a hmotnost do 3 kg)
• četbu na dobu letu,
• jídlo pro dítě na dobu letu,
• berle nebo podpěrné přístroje a zcela složitelný vozík pro invalidní osoby (který se z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla),
• necertifikovanou dětskou autosedačku v případě, že se vejde do uzavíratelné schránky nad hlavami cestujících,
• certifikovanou dětskou autosedačku v případě, že cestující má pro její umístění zakoupené zvláštní sedadlo.

Powerbanky, náhradní baterie a veškerou elektroniku si zabalte do příručního zavazadla (tj. do zavazadla, které si berete s sebou na palubu letadla).

 

* Dopravce je oprávněn se přesvědčit o rozměrech nezapsaného zavazadla a celkové hmotnosti všech předmětů, které si cestující s sebou bere na palubu letadla.

* Nezapsané zavazadlo se musí vejít pod sedadlo před cestujícím nebo do úložného prostoru v kabině nad sedadly cestujících. Předměty, které nesplňují podmínky pro nezapsané zavazadlo, budou dodatečně odbaveny jako zapsaná zavazadla. Z kapacitních důvodů mohou být nezapsaná zavazadla přepravována v zavazadlovém prostoru.

* Dopravce nenese za případnou ztrátu, poškození či zničení nezapsaných zavazadel a osobních věcí cestujícího odpovědnost, pokud ztráta, poškození či zničení nevzniklo z důvodu pochybení dopravce anebo jeho zaměstnanců či zástupců.

ZAPSANÁ ZAVAZADLA

* Za zavazadla, která cestující odevzdá dopravci k přepravě (zapsaná zavazadla), je cestujícímu jako potvrzení o převzetí vydán útržek zavazadlové přívěsky, který je cestující povinen uschovat pro případnou reklamaci. Dopravce neodpovídá za zavazadlo, které nebylo ihned po příletu vyzvednuto.

* Zapsaná zavazadla se přepravují v nákladovém prostoru letadla a přepraví se zpravidla týmž letadlem jako cestující. Není-li taková přeprava možná, uskuteční se nejbližším možným spojením.

* Každé zavazadlo před přijetím k přepravě musí být opatřeno vně i uvnitř jmenovkou se jménem cestujícího a jeho kontaktní adresou v místě pobytu (např. název a adresa hotelu, adresa trvalého pobytu apod.). Jméno uvedené na jmenovce musí souhlasit se jménem v letence a v cestovním dokladu. Zavazadla, včetně zavazadel s uzávěrem na zip, musí být uzavřena, aby během přepravy nedošlo k jejich otevření.

Každý cestující s nárokem na sedadlo v letadle má nárok na bezplatnou přepravu 1 zapsaného zavazadla o hmotnosti maximálně 23 kg.

Váhu zapsaných zavazadel NELZE slučovat mezi osobami.

* Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí v žádném případě překročit 32kg a zavazadlo musí splňovat následující rozměrová omezení: délka každé strany menší než 150 cm a součet všech tří stran menší než 250 cm (včetně držadel, postranních kapes a koleček).

* Bezplatně se přepravují kočárky, dětské postýlky, sedačky pro děti, invalidní vozíky na suché nebo gelové baterie.

* Cestující nesmí přepravovat v zapsaném zavazadle křehké věci (např. parfémy, toaletní vody, dioptrické a sluneční brýle, kontaktní čočky, lahve, sklo, porcelán, vodní dýmku) nebo předměty podléhající rychlé zkáze, léky, peníze, kreditní karty, cenné a umělecké předměty, šperky a předměty z drahých kovů, klíče, cenné papíry, akcie nebo dluhopisy, obchodní dokumenty, pasy či jiné identifikační doklady, nosiče dat, elektronické přístroje (walkman, CD přehrávač, fotoaparát, videokamera, MP3, mobilní telefon, přenosný počítač atd.) včetně příslušenství. Dopravce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození výše uvedených předmětů.

* Zavazadly, za která dopravce nenese odpovědnost, jsou:
- špatně zabalená zavazadla,
- kola bez obalu,
- kočárky bez obalu nebo folie

NADVÁHA ZAVAZADEL

NADVÁHU ZAVAZADEL JE MOŽNÉ UHRADIT TĚMITO ZPŮSOBY:

• cestující nadváhu zavazadla nahlásí dopředu a uhradí ji přímo Canaria Travel CZ a to za sníženou sazbu
• pokud cestující nadváhu nenahlásí dopředu, hradí přímo na letišti vyšší sazbu, přímo na check-inu při odbavení zavazadel

NADVÁHA HRAZENÁ V CESTOVNÍ KANCELÁŘI (MOŽNÉ DO 48 HODIN PŘED ODLETEM):

nadváha nad 23 kg (max. do 32 kg) = 650 Kč/25 EUR/směr

každé další zavazadlo do 23 kg = 650 Kč/25 EUR/směr

PŘEKROČENÍ VÁHOVÉHO LIMITU NA LETIŠTI:

nadváha nad 23 kg (max. do 32 kg) = 910 Kč/35 EUR/směr, každé další zavazadlo do 23 kg = 910 Kč/35 EUR/směr.