PŘEPRAVA ZAVAZADEL

Všechna zavazadla přepravovaná leteckou společností Smartwings a.s. podléhají hmotnostnímu a objemovému limitu a k přepravě jsou přijímány pouze dobře uzavřené a uzamčené kufry nebo jiná pevná uzavíratelná zavazadla. Za nedostatečně zabalená zavazadla dopravce nenese odpovědnost.

DRUHY ZAVAZADEL

Každý cestující má v rámci přepravy právo na bezplatnou přepravu následujících zavazadel:

 • 1x zapsané zavazadlo (tzv. odbavené zavazadlo)*
  - max. váha: 23 kg
  - rozměry: délka každé strany menší než 150 cm, součet tří stran (včetně držadla a koleček) nesmí překročit 250 cm
  - zapsaná zavazadla nelze zaměnit za zavazadla se sportovním vybavením, která podléhají zvláštnímu hmotnostnímu a objemovému limitu

 • 1x nezapsané zavazadlo (tzv. palubní, kabinové, příruční zavazadlo)**
  - max. váha: 8 kg
  - rozměry: 55×45×25 cm, součet stran (včetně držadla a koleček) nesmí překročit 115 cm

 • 1x zavazadlo osobní potřeby (kabelka, menší batoh, taška na notebook) ***
  - max. váha: 3 kg
  - rozměry: 40 x 30 x 15 cm

Děti do 2 let mají nárok na své vlastní zavazadlo o váze max. 10 kg a rozměrech (součtu délky, šířky a výšky) max. 115 cm.
Bezplatně se přepravují kočárky, dětské postýlky, sedačky pro děti, invalidní vozíky na suché nebo gelové baterie.
Váhu zavazadel NELZE slučovat mezi osobami!

Nadváha zavazadla

V případě, že zapsané zavazadlo překročí limit 23 kg, lze si do 7 dní před odletem objednat nadváhu do váhy max. 32 kg.

Poplatek za nadváhu zavazadla: 750 Kč/ 1 směr

Další zavazadlo

V případě, že budete potřebovat zavazadlo navíc, lze si do 7 dní před odletem objednat další zavazadlo do 23 kg.

Poplatek za další zavazadlo: 750 Kč/ 1 směr 

REKLAMACE ZAVAZADEL

Dojde-li k nedoručení zavazadla, nebo k jeho poškození během přepravy, postupujte podle návodu ZDE.   

Doplňující informace k přepravě zavazadel

* Doplňující informace k zapsaným zavazadlům
Za zavazadla, která cestující odevzdá dopravci k přepravě (zapsaná zavazadla), je cestujícímu jako potvrzení o převzetí vydán útržek zavazadlové přívěsky, který je cestující povinen uschovat pro případnou reklamaci. Dopravce neodpovídá za zavazadlo, které nebylo ihned po příletu vyzvednuto. Zapsaná zavazadla se přepravují v nákladovém prostoru letadla a přepraví se zpravidla týmž letadlem jako cestující. Není-li taková přeprava možná, uskuteční se nejbližším možným spojením. Každé zavazadlo před přijetím k přepravě musí být opatřeno vně i uvnitř jmenovkou se jménem cestujícího a jeho kontaktní adresou v místě pobytu (např. název a adresa hotelu, adresa trvalého pobytu apod.). Jméno uvedené na jmenovce musí souhlasit se jménem v letence a v cestovním dokladu. Zavazadla, včetně zavazadel s uzávěrem na zip, musí být uzavřena, aby během přepravy nedošlo k jejich otevření. Cestující nesmí přepravovat v zapsaném zavazadle křehké věci (např. parfémy, toaletní vody, dioptrické a sluneční brýle, kontaktní čočky, lahve, sklo, porcelán, vodní dýmku) nebo předměty podléhající rychlé zkáze, léky, peníze, kreditní karty, cenné a umělecké předměty, šperky a předměty z drahých kovů, klíče, cenné papíry, akcie nebo dluhopisy, obchodní dokumenty, pasy či jiné identifikační doklady, nosiče dat, elektronické přístroje (walkman, CD přehrávač, fotoaparát, videokamera, MP3, mobilní telefon, přenosný počítač atd.) včetně příslušenství. Dopravce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození výše uvedených předmětů.
** Doplňující informace k nezapsaným zavazadlům
Dopravce je oprávněn se přesvědčit o rozměrech nezapsaného zavazadla a celkové hmotnosti všech předmětů, které si cestující s sebou bere na palubu letadla. Nezapsané zavazadlo se musí vejít pod sedadlo před cestujícím nebo do úložného prostoru v kabině nad sedadly cestujících. Předměty, které nesplňují podmínky pro nezapsané zavazadlo, budou dodatečně odbaveny jako zapsaná zavazadla. Z kapacitních důvodů mohou být nezapsaná zavazadla přepravována v zavazadlovém prostoru. Dopravce nenese za případnou ztrátu, poškození či zničení nezapsaných zavazadel a osobních věcí cestujícího odpovědnost, pokud ztráta, poškození či zničení nevzniklo z důvodu pochybení dopravce anebo jeho zaměstnanců či zástupců. Powerbanky, náhradní baterie a veškerou elektroniku si zabalte do palubního zavazadla (tzn. s sebou na palubu letadla).
*** Doplňující informace k zavazadlům osobní potřeby
Za předměty osobní potřeby jsou považovány tyto předměty:
   •   dámská kabelka nebo batoh
   •   přenosný počítač nebo tablet
   •   fotoaparát, kamera nebo dalekohled
   •   jídlo pro dítě na dobu letu
   •   přikrývka, deštník, četba na dobu letu
   •   vycházková hůl, berle, nebo podpěrné přístroje
   •   necertifikovaná dětská autosedačka v případě, že se vejde do uzavíratelné schránky nad hlavami cestujících
   •   certifikovaná dětská autosedačku v případě, že cestující má pro její umístění zakoupené zvláštní sedadlo

Další informace

Cestující nesmí přepravovat:

   •   zavazadla a předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost letu, osob a majetku
   •   zavazadla a věci, které by mohly být při letecké přepravě snadno poškozeny, jejichž obal je nevyhovující nebo mohou být na obtíž cestujícím
   •   předměty, které jsou specifikovány v předpisech Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) a předpisech dopravce jako nebezpečné zboží
   •   předměty, které jsou zakázány pro přepravu dle příslušných zákonů, předpisů nebo nařízení daného státu
   •   předměty, které dle názoru dopravce nejsou vhodné pro přepravu vzhledem k jejich váze, velikosti nebo charakteru

Cestující nesmí z bezpečnostních důvodů přepravovat v kabině letadla následující předměty:
   •   nože (všech délek čepelí), nože na otevírání dopisů, nůžky (všech velikostí), čepelky a žiletky, kovové pilníčky na nehty
   •   zbraně, popř. hračky nebo repliky zbraní (z umělých hmot nebo kovové), praky
   •   domácí příbory, vývrtky
   •   řemeslnické nářadí, pletací dráty
   •   injekční stříkačky (výjimkou jsou zdravotní důvody)
   •   šipky sportovní pálky, kulečníková a biliárová tága, turistické hole
   •   další předměty, které bezpečnostní složky letiště považují za nebezpečné a mohly by být zneužity k ohrožení bezpečnosti cestujících nebo posádky letadla

 

Předměty z výše uvedeného seznamu nalezené během bezpečnostní kontroly na letišti budou bez náhrady zabaveny.

 

 


Službu je možné objednat nejpozději 7 dní před odletem.
Veškeré změny a zrušení objednaných služeb jsou možné nejpozději 7 dní před odletem.