Přeprava zvířat


Na letech provozovaných leteckou společností Smartwings a.s. mohou být přepravovány psi a kočky pouze po předchozím souhlasu dopravce za podmínek jím určených a na vlastní odpovědnost cestujícího. Přeprava i pobyt zvířete vyžadují individuální žádost jak u letecké společnosti, tak i v místě ubytování - obě žádosti za Vás vyřídíme. Přeprava a pobyt zvířete v hotelu musí být nahlášeny (včetně jeho rasy, velikosti a váhy) nejpozději 7 dní před odletem a mohou být z provozních nebo kapacitních důvodů zamítnuty. Podrobné a aktuální podmínky přepravy je nutné si před odletem ověřit na stránkách Státní veterinární správy ČR

 

Tip: Nabídka ubytování, které akceptují domácí mazlíčky

Přeprava psů a koček na palubě letadla

Poplatek za přepravu zvířete na palubě letadla: 1 450 Kč/1 směr

Zvířata se na palubě letadla přepravují za těchto podmínek: 

   •   váha zvířete: max. 8 kg
   •   jeden člověk může na palubě letadla přepravovat pouze jedno zvíře
   •   každé zvíře musí mít svou vlastní prodyšnou přepravku s pevným a nepropustným dnem o maximální velikosti 43x30x27 cm
   •   přepravka musí být umístěna pod sedadlem cestujícího a zvíře ji nesmí během letu opustit

Přeprava psů a koček v klimatizovaném zavazadlovém prostoru

Cena přepravy zvířete v zavazadlovém prostoru: 3 200 Kč/1 směr

Zvířata se v zavazadlovém prostoru přepravují za těchto podmínek:

   •   váha zvířete: 8-32 kg
   •   každé zvíře musí mít svou vlastní prodyšnou přepravku s pevným a nepropustným dnem
   •   přepravka musí být v takové velikosti, aby se v ní zvíře dokázalo postavit a otočit

Cestování se služebními a asistenčními psy

Na služební a asistenční psy doprovázející nevidomou, hluchou či jinak handicapovanou osobu se vztahují specifické podmínky přepravy. Tito psi musí být opatřeni postroji, vodítkem a náhubkem, a je nutné doložit potvrzení o výcviku a další požadovanou dokumentaci. Přeprava asistenčních psů je zdarma.

Pohyb pejsků na letišti Václava Havla Praha 

Při pohybu v terminálu musí být pejsci uvázáni nakrátko a musí mít nasazen košík. Uvnitř letiště se nenachází žádné místo pro vyvenčení, lze využít prostor před terminálem - prosíme, abyste po svých mazlíčcích vždy uklízeli.

 

*Podmínky letecké společnosti Smartwings, a.s. pro přepravu živých zvířat jsou pro cestujícího závazné, jejich porušení nebude přepravcem tolerováno. Dopravce nenese odpovědnost za případnou ztrátu, nemoc, úraz nebo úmrtí zvířete při přepravě.


Službu je možné objednat nejpozději 7 dní před odletem.
Veškeré změny a zrušení objednaných služeb jsou možné nejpozději 7 dní před odletem.
Z bezpečnostních důvodů nelze v případě přepravy zvířete na palubě letadla rezervovat sedadla na nouzových východech ani v 1. řadě.