Cestovní doklady

Pro cestu na Kanárské ostrovy, platí pravidla pro cestovní doklady v rámci Evropské unie. K vycestování na Kanárské ostrovy je zapotřebí platný cestovní pas (pro občany mimo Schengenský prostor platný nejméně 3 měsíce po návratu) nebo platný občanský průkaz (vydaný po roce 2000). Dítě musí cestovat na vlastní cestovní doklad.

Každý občan je osobně zodpovědný za dodržování celních a pasových předpisů. V případě, že jeho zaviněním nedojde k odbavení na letišti, platí 100% storno zájezdu, za osoby mladší 18 let ručí rodiče.

Zákazník cizí státní příslušnosti se musí informovat o pasových a vízových požadavcích pro všechny účastníky objednané přepravy, o lhůtách pro jejich vyřízení atd. Je povinen k cestě na Kanárské ostrovy použít cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem podrobné informace na: www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kratkodobe_vizum/index.html