Zakázané letecké společnosti v EU

Na níže uvedeném odkazu naleznete seznam leteckých společností zakázaných v EU.

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_cs.htm