NEDOPROVÁZENÉ DĚTI A NEZLETILÉ OSOBY STARŠÍ 12 LET

Službu Nedoprovázené dítě poskytujeme na letech provozovaných společností Smartwings, a.s. dětem starším 6 let do dovršení 12 let (Unaccompanied Minor). Děti mladší 6 let nemohou být přepravovány bez doprovodu dospělé osoby. Jako nedoprovázené mohou na vaši žádost cestovat i děti ve věku od 12 let do 17 let (Meet and assist service).

Tato asistenční služba je možná pouze po předchozím oznámení a to nejpozději 48 hodin před odletem. Nutností je vyplnění speciálního formuláře, který je společný jak pro povinný doprovod dětí od 6 do 12 let, tak i pro volitelnou službu u nezletilých osob od 12 do 17 let věku.

Formulář ke stažení zde.

Nedoprovázené děti jsou přijaty k přepravě za podmínky, že jsou doprovázeny dospělou osobou na letiště odletu, která dopravci předá vyplněný formulář. Dospělá osoba předávající dítě k přepravě je za dítě zodpovědná a musí na letišti zůstat až do odletu letadla. Po příletu je po identifikaci osoby oprávněné k převzetí dítěte předán a podepsán speciální předávací formulář. V případě, že dospělá osoba nebude očekávat dítě na letišti příletu, veškeré náklady týkající se poskytnutí péče nedoprovázenému dítěti půjdou k tíži osoby, která dítě předala na letišti odletu.

Dopravce má právo požadovat prokázání věku dítěte.

Za tuto službu je k ceně letenky účtován poplatek dle ceníku:

  • EUR 75/Kč 1 950 (1 směr) – Unaccompanied Minor – cestující nahlásí dopředu a uhradí přímo Canaria Travel CZ
  • EUR 59/Kč 1 530 (1 směr) – Meet and assist service – cestující nahlásí dopředu a uhradí přímo Canaria Travel CZ