Informace k přepravě

ODLET NA DOVOLENOU

Při rezervaci zájezdu obdržíte předběžné informace k odletu, v týdnu před odletem Vám bude zasláno elektronické odbavení na Váš e-mail s potvrzeným časem odletu a směrováním, které se mohou lišit od původně plánovaných. Na letišti Václava Havla Praha je odbavování letů společnosti Smartwings prováděno v odletové hale Terminálu 2. K odbavení je třeba se dostavit 2,5 hodiny před odletem.

Z bezpečnostních důvodů, na základě doporučení leteckých úřadů a po vzoru dalších aerolinek je zákaz přepravy mobilních telefonů Samsung Galaxy Note 7, u kterých hrozí riziko samovznícení nebo exploze, na všech letech Smartwings.

Bezpečností předpisy a postup odbavení naleznete na www.prg.aero.

LETECKÁ DOPRAVA

Všechny zájezdy Canaria Travel CZ jsou letecké, zajištěné ve spolupráci s leteckou společností Smartwings. Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nebo provozních a technických důvodů je změna typu letadla i trasy, včetně mezipřistání a termínu či času odletu, přípustná. Vzhledem k těmto okolnostem je nutné počítat s časovou rezervou. Za případné škody, které by mohly vzniknout v návaznosti na tyto změny, nenese cestovní kancelář žádnou zodpovědnost. Při spojených letech není možné garantovat počet mezipřistání, protože směrování letů je aktuálně upraveno dle obsazenosti.

PŘEPRAVA TĚHOTNÝCH ŽEN

Těhotné ženy do 34. týdne těhotenství (do 28. týdne u vícečetných těhotenství) nemusí předkládat potvrzení od lékaře na speciálním formuláři Fit to Fly, ale budou muset být schopny prokázat, ve kterém týdnu těhotenství se nacházejí (těhotenská knížka, potvrzení od lékaře apod.) a samy by měly u odbavení svůj stav nahlásit. Těhotné ženy, které jsou viditelně ve vysokém stádiu těhotenství a nebudou schopny prokázat, ve kterém týdnu těhotenství se nacházejí, nebudou akceptovány k přepravě. Těhotné ženy nad 34. týden těhotenství (nad 28. týden u vícečetných těhotenství) nebudou akceptovány k přepravě.

PŘEPRAVA DĚTÍ DO 2 LET

Pokud není sjednáno v Smlouvě o zájezdu nebo Smlouvě o přepravě osob jinak, děti do 2 let (tj. ty děti, které tohoto věku nedovrší ani v den návratu ze zájezdu) cestují bez nároku na samostatné sedadlo, stravu v letadle a čerpání hotelových služeb. Mají nárok na své vlastní zavazadlo o váze 10 kg, případná nadváha se bude účtována doprovodné osobě. Pro tyto děti je automaticky zdarma vyžádána přeprava dětského kočárku (který však musí být řádně zabalen proti poškození, viz přepravní podmínky) a dětská postýlka ve vybraném hotelu. Pro dítě do 8 měsíců (max. 10 kg) je možné (dle dostupnosti a typu letadla) objednat BABY BASKET. Tato služba je možná po předchozím souhlasu dopravce, pouze v první řadě letadla a je vázána na poplatky související s daným letem. Aktuální informace v cestovní kanceláři.

PŘEPRAVA TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH A JINAK HANDICAPOVANÝCH OSOB

Pokud je cestujícím osoba na vozíku, je třeba tuto skutečnost dopředu nahlásit. U elektrických vozíků je třeba nahlásit také váhu vozíku a jeho rozměry. Baterie (suchá nebo gelová) musí být odpojena. Invalidní vozík na tzv. mokré baterie se nepřepravuje. Cestující na vozíku nemusí mít od lékaře vyplněný speciální formulář Medical Clearance Form.

Lékařské potvrzení na speciálním formuláři Medical Clearance Form je naopak požadováno u přepravy osob v níže uvedených případech:

infarkt (do 21 dnů od události),
mrtvice (do 10 dnů od události),
čerstvě narozené děti (do 7 dnů od porodu),
nemoc z dekomprese,
pneumotorax (do 14 dnů od události),
požadavek na službu nosítek (stretcher) / při cestování s inkubátorem,
potřeba zdravotnického kyslíku během letu,
neschopnost při sezení udržet vzpřímenou pozici,
poranění hlavy (do 14 dnů od události),
zlomeniny (kromě nekomplikovaných zlomenin horních končetin a prstů horních končetin),
sádra (kromě sáder horních končetin a prstů horních končetin),
těžká žilní trombóza,
těžká duševní choroba (cestující musí cestovat s doprovodem, který má zajištěno vedlejší sedadlo),
jakákoliv vážná nebo akutní infekční nemoc (včetně planých neštovic).

Speciální formulář Medical Clearance Form ke stažení ZDE

Pokud je cestující těžkým alergikem (především na zvířecí srst), je povinen tuto skutečnost nahlásit, aby mohlo dojít k prověření, zda na daném letu již není nahlášena přeprava zvířete na palubě letadla.

PŘEPRAVA ZVÍŘAT

Přeprava psů a koček je možná pouze se souhlasem dopravce za podmínek jím určených a na vlastní odpovědnost cestujícího. Zvířata určená k přepravě musí mít platný zdravotní i očkovací průkaz a veterinární osvědčení potvrzené veterinářem ne déle než 72 hodin před odletem. Pro leteckou přepravu je třeba individuální žádost u letecké společnosti, kterou Vám zajistí Canaria Travel CZ. V jednom letu je možná přeprava pouze 4 zvířat, ale není možné přepravovat společně psa a kočku. Přeprava je zpoplatněna a zvířata se přepravují v zavazadlovém prostoru pro to určeném, ve vlastní cestovní schránce. Podrobnější informace zde.

PŘEPRAVA ZAVAZADEL

Všechna zavazadla podléhají hmotnostnímu nebo objemovému limitu. Zavazadla se přepravují jako zapsaná (předána při odbavení) a nezapsaná (příruční/kabinová). Děti do 2 let (INF) mají nárok na své zavazadlo o váze 10 kg a součtu délky, šířky a výšky max 115 cm.

Každý cestující má právo na bezplatnou přepravu 1 kusu zapsaného zavazadla o hmotnosti maximálně 23 kg. Váhu zapsaných zavazadel NELZE slučovat mezi osobami. K přepravě jsou přijímány jen dobře uzavřené a uzamčené kufry nebo jiná pevná uzavíratelná zavazadla. Zapsané zavazadlo musí splňovat rozměrová omezení: délka každé strany menší než 150 cm a součet všech tří stran menší než 250 cm. Nelze zaměnit sportovní vybavení za bezplatné zapsané zavazadlo. Na palubu letadla je povolen pouze 1 kus nezapsaného zavazadla na osobu a předměty pro osobní potřebu (např. dámská kabelka, kabát, deštník a jídlo pro dítě během letu, videokamera, malý osobní počítač). Nezapsaná zavazadla nesmí překročit hmotnost 8 kg, nezapočítávají se do limitu 23 kg bezplatně přepravovaných zavazadel a jsou limitována maximálními rozměry 55×45×25 cm, jejichž součet nesmí překročit 115 cm. Podrobnější informace zde.

NADVÁHA ZAVAZADEL

Nadváhu zavazadla cestující může nahlásit dopředu a uhradit poplatek přímo Canaria Travel CZ (za sníženou sazbu) nejdéle 48 hod. před odletem. Nebo jej uhradí přímo na letišti (za vyšší sazbu) na check-inu při odbavení zavazadel.  Podrobnější informace zde.

PŘEPRAVA SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

Sportovní zavazadla (kola, surfy, golfové bagy atd.) musí být předem nahlášena při uzavírání Cestovní smlouvy. Tato zavazadla podléhají zvláštnímu hmotnostnímu nebo objemovému limitu, jejich přeprava je zpoplatněna a počet sportovního vybavení přijatých k přepravě je limitován. Podrobnější informace zde.

TRANSFER SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ NA OSTROVECH

V případě, že klient požaduje transfer surfu, kola, kitu apod. z letiště do místa pobytu, je třeba zaplatit poplatek za  přepravu. Podrobnější informace zde.

POŠKOZENÍ ZAVAZADEL

Pokud dojde k poškození zavazadel během letecké přepravy, je nutné tuto skutečnost nahlásit ihned po převzetí poškozeného zavazadla, a to přímo na letišti u přepážky reklamací, kde je vystaven protokol o škodě (P. I. R.) potřebný k dalšímu reklamačnímu řízení. Tento doklad spolu s nahlášením škody je nutné do 7 dnů od obdržení zavazadla dohlásit dopravci na reklamační oddělení reklamace@travelservice.aero nebo na adresu Smartwings, a.s. Podrobnější informace zde.

PŘÍLET DO CÍLOVÉ DESTINACE

Za přepážkou celní kontroly v letištní hale Vás bude očekávat delegát (s logem cestovní kanceláře Canaria Travel CZ), který Vám zajistí odvoz do hotelu, popř. pomůže s ubytováním. Je nutné se delegátovi ohlásit a v případě, že nevyužijete přichystaný společný transfer, mu toto nahlásit. V obálce, kterou obdržíte, najdete důležité základní informace o místě pobytu, termín první informační schůzky a kontakt na delegáta. Pokud budete mít jakýkoli problém, oznamte jej co nejdříve svému delegátovi, bude se snažit Vám pomoci. Telefonní číslo na delegáta a další podrobnější informace také najdete v informační knize na recepci hotelu. Delegáti nejsou osobně k dispozici na ostrovech La Palma, La Gomera, El Hierro a La Graciosa, stejně tak zde nejsou informační knihy.