Změny služeb, poplatky a stornopoplatky

Ceny a poplatky

Ceny pobytových zájezdů zahrnují:

  • leteckou přepravu z Prahy na Kanárské ostrovy a zpět - letištní, bezpečnostní, palivové taxy a transfery v destinaci
  • transfery z letiště do hotelu a zpět
  • ubytování ve vybraném hotelu či apartmánu s Vámi zvoleným stravováním
  • základní cestovní pojištění od ERV Pojišťovny 
  • zákonné pojištění proti tzv. insolvenci
  • služby česky mluvícího delegáta (jen na ostrovech Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote a Fuerteventura)

ZMĚNY SLUŽEB

Pokud je to objektivně možné, lze na žádost zákazníka provést změnu počtu osob, jmen účastníků, termínu, hotelu apod. v již uzavřené Smlouvě o zájezdu nebo Smlouvě o přepravě osob avšak pouze na základě písemné žádosti zákazníka. Jakákoli změna může být provedena pouze v souladu s podmínkami dopravce a dalších poskytovatelů služeb, které jsou součástí zájezdu.

Změna termínu zájezdu nebo hotelu při zachování termínu je možná nejpozději 1 měsíc před odletem, požadavek na změnu v době kratší než 1 měsíc podléhá odstupnému (storno poplatkům), jedná se o odstoupení od smlouvy.

Změna jména účastníka zájezdu (pokud hotel neurčí jinak) nebo samostatné přepravy, včetně volitelných služeb s tím spojených je možná max. 48 hodin před odletem. Není-li stanoveno jinak, podléhá provedení jakékoli takovéto změny zaplacení poplatku ve výši 1 000 Kč/osoba. V případě změny ve lhůtě kratší než 48 hodin před odletem se jedná o zrušení, které podléhá 100 % odstupnému (storno poplatku), nová osoba si musí zakoupit novou službu.

Změna termínu zpáteční letenky sjednaná již při uzavírání Smlouvy o zájezdu, která se liší od termínu ukončení objednaného ubytování nebo služby na objednávku, podléhá zaplacení smluvního poplatku ve výši 1 000 Kč/osoba.

V případě, že termín zpáteční letenky přesáhne dobu delší než 4 týdny, je zákazník povinen za každé překročené 4 týdny uhradit smluvní poplatek ve výši 1 000 Kč/osoba. (maximálně 2 000 Kč).

Změna zpátečního odletu u zájezdu i samostatné přepravy (v době pobytu v destinaci) je brána jako zrušení původně sjednané letenky podléhající 100 % odstupnému (storno poplatku) a dle dostupnosti je možné zarezervovat novou letenku na základě Smlouvy o přepravě osob nebo Smlouvě o zájezdu.

Poplatky se účtují vždy za každého jednoho zákazníka včetně dětí od věku 2 let. Veškeré změny jsou závislé na volných kapacitách jednotlivých letů a hotelů.

V případě žádosti o prodloužení pobytu nebo změnu ubytování či služeb dle Smlouvy o zájezdu, v průběhu zájezdu, je třeba doplatit služby v místě pobytu (hotovostí v EUR). Při zkrácení pobytu na žádost zákazníka se peníze za nevyužité služby nevracejí.

Ostatní poplatky se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami. Zájezdy není možné měnit za zájezdy z last minutové nabídky nebo ostatních zvláštních nabídek. Při provedení změny jsou vždy účtované aktuální plné ceny zájezdů bez možnosti uplatnění slev last minute nebo jiných slev (nevztahuje se na změnu jména).

STORNOPOPLATKY

Odstoupí-li zákazník od Smlouvy o zájezdu, je dle Všeobecných smluvních podmínek povinen uhradit Canaria Travel CZ odstupné (storno poplatky):

a) více než 1 měsíc – 1 000 Kč/osoba,
b) měsíc až 14 dnů – 25 % ze sjednané ceny zájezdu či služeb cestovního ruchu,
c) 13 dnů až 7 dnů – 50 % ze sjednané ceny zájezdu či služeb cestovního ruchu,
d) 6 dnů až 2 dny – 75 % ze sjednané ceny zájezdu či služeb cestovního ruchu,
e) méně než 2 dny před odletem – 100 % ze sjednané ceny zájezdu či služeb cestovního ruchu.