INFORMACE KE SPOJENÝM CESTOVNÍM SLUŽBÁM

(dle § 1c odst. 1 písm. a) zák. 159/1999 Sb. dle vyhlášky č. 122/2018 Sb.)


Vámi zakoupené služby jsou dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici EU 2015/2302, zahrnuty do kategorie Spojených cestovních služeb.

Pokud si po výběru a úhradě jedné služby cestovního ruchu zarezervujete další služby cestovního ruchu související s Vaší cestou či pobytem prostřednictvím Canaria Travel CZ s.r.o., NEBUDOU se na Vás vztahovat práva přiznávaná zákazníkům, kteří si sjednali zájezd podle uvedeného zákona.

Canaria Travel CZ s.r.o. proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto jednotlivých služeb cestovního ruchu. V případě problémů se obraťte na příslušného poskytovatele služby.

Při rezervaci jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu během stejné návštěvy Canaria Travel CZ s.r.o. nebo naší rezervační stránky se tyto služby cestovního ruchu stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má Canaria Travel CZ s.r.o., jak vyžaduje právo EU, zajištěnu ochranu za účelem vrácení ceny, kterou jste zaplatila Canaria Travel CZ s.r.o. za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku. Upozorňujeme, že z výše uvedeného nevyplývá právo na vrácení ceny za službu poskytovanou jiným poskytovatelem, v případě jeho úpadku.

Canaria Travel CZ s.r.o. si zajistila ochranu pro případ úpadku u ERV Evropské pojišťovny, a. s. Na tento subjekt: ERV Evropská pojišťovna, a. s. se sídlem Křižíkova 237/36 a, 186 00 Praha 8, IČO: 49240196, klient@ERVpojistovna.cz, tel.: +420 221 860 860, se zákazník může obrátit v případě, že mu služby cestovního ruchu byly odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

Poznámka: Tato ochrana pro případ úpadku nezahrnuje smlouvy s jinými stranami, které mohou být prováděny navzdory úpadku Canaria Travel CZ s.r.o


Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz).