Reklamace zavazadel

Kontakt na Reklamační oddělení TVS

Travel Service, a.s.

Letiště Ruzyně
P.O. 68 BOX 119
160 08 Praha 6

I. ODBAVENÁ ZAVAZADLA

  • odbavené/zapsané zavazadlo – rozumí se zavazadlo opatřené zavazadlovým lístkem s identifikačním číslem

Reklamace POŠKOZENÝCH zavazadel

Cestující musí v souladu s Montrealskou úmluvou škodu na zavazadle nahlásit okamžitě po obdržení zavazadla u handlingového partnera v destinaci. Škodu je možné dohlásit dopravci písemně ve lhůtě 7 dní od obdržení zavazadla.

Na pozdější dohlášení reklamace nebude brán zřetel.

Pro potřeby likvidace je třeba zaslat na adresu reklamačního oddělení tyto dokumenty:

  • Originál Damage Reportu (PIR),
  • letenky a zavazadlového lístku, doklad o opravě (v případě, že zavazadlo nelze opravit, opravna vystaví potvrzení o neopravitelnosti a cestující doloží doklad o pořízení poškozeného zavazadla),
  • bankovní spojení.

TVS má opravnu zavazadel, kterou je možno využít -  tel: 234 602 702 , 775 071 075. 

Reklamace VYKRADENÉHO zavazadla

Pro dohlášení platí lhůta do 7 dnů od obdržení zavazadla cestujícím. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Nebude-li mít cestující zavazadlový lístek od reklamovaného zavazadla, na reklamaci nebude brán zřetel.

Pro potřeby likvidace je třeba zaslat na adresu reklamačního oddělení tyto dokumenty:

  • Originál Damage Reportu ( Property Irregularity Report ) ,
  • letenky a zavazadlového lístku,
  • seznam ztracených věcí s cenou a datem pořízení,
  • účtenky,
  • bankovní spojení.